Çelik Halat 2.1 Halat Çapı Ölçümü Halat Çapı, halat dış tel ve demetlerini çevreleyen ve tüm halat kesitini içine alan çemberin çapıdır. Halat ölçümünde ölçü cihazı çenelerin mutlaka en dış iki demete teması gerekli olup (Şekil-6), genelde birbirine dik iki ölçüm, birbirinden en az Çelik Halat 1 m. Mesafedeki iki noktada yapılır ve bu dört ölçüm ortalamalarının toleranslar dahilinde olması istenir. Çelik Halat Standartlarda, anlaşmazlık halinde halat çapının belli bir gergi altında ölçülmesi de öngörülmüştür. 
ÇELİK HALAT

Endüstriyel makineler itmek, çekmek ve kaldırmak için güçlü ve esnek taşıyıcılara ihtiyaç duyarlar. Bu ara birimlerde halat olarak adlandırılır. En güçlü halat çeşidi ise çelik halattır. İnşaatlar, sondaj kuyuları, köprüler, asansörler, vinçler, stadyumlar, balıkçılık, seracılık ve  birçok çeşitli alanda bu ihtiyacı karşılamak için çelik halat kullanılır. Halatlar tonlarca ağırlığı kaldırabilecek güçtedir. Çeşitli halat örme yöntemleri ile dayanıklılık ve esneklik arasında seçim yapılarak halat tercih edilir.

Çelik halatlar teller, damarlar ve bir özden oluşmaktadır. Ana elemanı çelik teldir. Önceden belirlenmiş fiziksel özelliklere ve anma dayanımına sahip tellerin dikkatlice işlenmesi ve forma sokulması ile çelik halatlar üretilir.

Çelik halatlar madenler, petrol sondaj kuyularında, inşaatlarda, köprülerde, stadyumlarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Çelik halatlar çok yüksek ağırlıklara dayanıklıdırlar. Dayanıklılığı artırmak için bir takım çelik halat örme teknikleri bulunmaktadır. Endüstriyel makinelerin kaldırmak veya itmek zorunda oldukları ağır yükler bulunur.  Endüstriyel çelik halatlarının çapları genel olarak 2 ile 13 santimetre arasında değişir. Mekanik uygulamaları haricinde köprüler ve stadyum çatıları gibi büyük statik yapılarda destek kabloları olarak da kullanılır.
 
Sosyal Ağ